Περιγραφή Δραστηριοτήτων

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) βρίσκεται στην καρδιά του στρατηγικού σχεδιασμού της Georion. Το τμήμα είναι πλήρως εξοπλισμένο σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό διαθέτοντας πλήρως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Στο τμήμα R&D αξιολογούνται καινούριες ποικιλίες  με ιδιαίτερη έμφαση στα Soft Fruit από όλο τον κόσμο και από διάφορα Breeding programs. Όλες οι δοκιμές του τμήματος γίνονται χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα συστήματα παραγωγής διαθέτοντας περισσότερο από 30 στρέμματα πειραματικής έκτασης.

Όραμα και Αποστολή

To όραμα μας είναι να επενδύουμε στην γνώση ώστε να αποτελέσουμε ένα από τα πιο δυναμικά και πρωτοποριακά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στο χώρο των Soft Fruits στην Νότια Ευρώπη. Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες με μερικά από τα μεγαλύτερα Breeding programs για δοκιμή advanced selections καθώς και νέων ποικιλιών, σκοπός μας είναι η δυναμική ανάπτυξη της εταιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και της βελτιστοποίησης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραγωγής Soft Fruits.

Σκοποί και Στόχοι

- Πρωταρχικός σκοπός είναι η ανάπτυξη συστημάτων που να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα παραγωγής
- Ανάπτυξη συστημάτων καλλιέργειας που να είναι οικονομικά βιώσιμοι, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτοί
- Παραγωγή τεχνογνωσίας που έχει άμεση εφαρμογή σε εμπορική κλίμακα
- Δοκιμές νέων ποικιλιών και τύπων φυτών για  ενσωμάτωση στο υπάρχον καλλιεργητικό σύστημα
- Δοκιμαστικά νέων και πρωτοποριακών συστημάτων καλλιέργειας Soft Fruit
- Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε εμπορικό και ερευνητικό επίπεδο με σκοπό την γενικότερη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής παραγωγής Soft Fruits .

Πειραματικές Μονάδες

Για τα Soft Fruits διαθέτουμε περισσότερα από 15 στρέμματα πειραματικής έκτασης χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα συστήματα παραγωγής (Table Tops).

Συνεργασίες

Στο Διεθνή χώρο:
- Associate member of Meiosis Ltd
- Εταιρίες ,φυτώρια και breeders από Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία και Η.Π.Α.