• Έντυπο παραγγελίας φυτώριου
  Έντυπο παραγγελίας φυτώριου
 • Μηχανική σπορά
  Μηχανική σπορά
 • Σπόροι πεπονιού σε δίσκο 135 θέσεων
  Σπόροι πεπονιού σε δίσκο 135 θέσεων
 • Μηχανική σπορά
  Μηχανική σπορά
 • Προετοιμασία για εισαγωγή σε προβλαστηριο
  Προετοιμασία για εισαγωγή σε προβλαστηριο
 • Οι δίσκοι με τους σπόρους σε προβλαστηριο
  Οι δίσκοι με τους σπόρους σε προβλαστηριο
 • Τοποθέτηση στο θερμοκήπιο
  Τοποθέτηση στο θερμοκήπιο
 • Τοποθέτηση στο θερμοκήπιο
  Τοποθέτηση στο θερμοκήπιο
 • Μεταφύτευση
  Μεταφύτευση
 • Eμβολιασμός
  Eμβολιασμός
 • Αυτόματο σύστημα ποτίσματος
  Αυτόματο σύστημα ποτίσματος
 • Αυτόματο σύστημα ποτίσματος
  Αυτόματο σύστημα ποτίσματος
 • Δισκοι συσκευασμένοι προς παράδοση
  Δισκοι συσκευασμένοι προς παράδοση
 • Δίσκοι συσκευασμένοι έτοιμοι προς παράδοση σε πελάτη
  Δίσκοι συσκευασμένοι έτοιμοι προς παράδοση σε πελάτη