Τα πάγια της εταιρείας (κτιριακές εγκαταστάσεις, οχήματα κι εξοπλισμός), είναι κατάλληλα σχεδιασμένα έτσι ώστε να καλύπτουν κατά απόλυτο τρόπο τις απαιτήσεις των διεργασιών λειτουργίας όλων των φάσεων παραγωγής εξασφαλίζοντας, κατά το βέλτιστο δυνατό, τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.

Έτσι η εταιρεία Georion, μέσα από τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και το Re-engineering των διεργασιών λειτουργίας της, κατάφερε να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό της αποτύπωμα, εκπληρώνοντας τον στόχο που έθεσε (2010-2011) για συνολική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 12 %.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από υλικά ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον (σίδερο - γυαλί), ενώ τα συγκροτήματα ψύξης δεν καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.

Μέσα στο 2012, η Georion ολοκληρώνει σημαντική επένδυση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλοντας σημαντικά στον περαιτέρω περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην τελική ενεργειακή της αποτελεσματικότητα.