Όραμά μας 

είναι να αποτελούμε την αποτελεσματικότερη εταιρεία στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της ευρύτερης περιοχής ενισχύοντας συνεχώς τη συγκριτική μας θέση κυρίως μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομιών δίδοντας έμφαση στη συνεχή βελτίωση και πελατοκεντρική διοίκηση παραγωγής

Αποστολή μας 

είναι να συνεισφέρουμε στην οικονομία του πρωτογενούς τομέα της Δυτικής Ελλάδας, επενδύοντας στην καινοτομία καθώς και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας όλων των παραγόντων που συνιστούν τη γεωργική παραγωγή, όπως η ανάπτυξη στενών σχέσεων με τους παραγωγούς μας, η εξωτερίκευση της εμπορικής δραστηριότητας και τελικά η σύνθεση ενός σύγχρονου αγροδιατροφικού μοντέλου που παράγει κέρδη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θέτοντας τη γεωργία ως υγιές κρίκο της τοπικής οικονομίας κλίμακας.