Περιγραφή Τμήματος

Το Τμήμα Γεωτεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γεωτεχνικών συμβουλών στους παραγωγής - συνεργάτες της Georion ώστε στα πλαίσια της καλύτερης σχέσης κόστους - αποτελέσματος να παράγουν τα προϊόντα τους ευκολότερα και με καλύτερη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων φυτοπροστασίας και θρέψης. Παράλληλα το τμήμα φροντίζει έτσι ώστε τα προίόντα που θα παραχθούν να βρίσκονται πάντα εντός των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία (MRLs) καθώς και από τις προδιαγραφές των πελατών της (πχ Amber List του Marks & Spencer) ...

Για τον λόγο αυτό η Georion συμμετέχει στο δίκτυο ανάλυσης επικινδυνότητας των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (RiskFree Network), διαθέτοντας δικό της Server με εκατοντάδες αποτελέσματα αναλύσεων υπολειμμάτων από διαφορετικά προφίλ εφαρμογών. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία το σχηματισμό εξειδικευμένων Trend Analysis για κάθε δραστική ουσία που δύναται να εφαρμοσθεί σε μια καλλιέργεια. 

Παράλληλα το Τμήμα Γεωτεχνικής Υποστήριξης έχει αναλάβει την Επίβλεψη των παραγωγών - συνεργατών της για την εφαρμογή των προτύπων GlobalGAP IFA Option 1 και 2, τα Agro 2.1/2.2 καθώς και για το νεότερο Q-S GAP ...

Για τους λόγους αυτό το Τμήμα διατηρεί άριστες σχέσεις με τους τυποποιητές/εξαγωγείς των περιοχής, έτσι ώστε αφουγκραζόμενοι τις απαιτήσεις τους να σχεδιάζει προγράμματα φυτοπροστασίας και θρέψης που είναι κατάλληλα για τις χώρες εξαγωγής του κάθε προϊόντος.