Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των νέων ποικιλιών καρπουζιού και πεπονιού καθώς και των υποκειμένων εμβολιασμού τους. Οι πειραματικές μετρήσεις έλαβαν χώρα σε 3 αγροτεμάχια, το ένα στην περιοχή του Καπελέτου (Θερμοκήπια) ενώ τα άλλα δύο στην Βάρδα Ηλείας.

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Πειραματικών

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των νέων ποικιλιών καρπουζιού και πεπονιού καθώς και των υποκειμένων εμβολιασμού τους. Οι πειραματικές μετρήσεις έλαβαν χώρα σε 3 αγροτεμάχια, το ένα στην περιοχή του Καπελέτου (Θερμοκήπια) ενώ τα άλλα δύο στην Βάρδα Ηλείας.

Συνολικά αξιολογήθηκαν περισσότερα από 100 αντικείμενα με 5 επαναλήψεις σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τόσο στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά όσο και στα αγρονομικά, όπως αντοχές σε ασθένειες κλπ. Συγκεκριμένα τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά ήταν τα εξής:

 • Μέτρηση ολικής παραγωγής / επανάληψη και κατηγοριοποίηση (Class 1 και 2)
 • Μέτρηση σακχαρικού τύπου (Brix)
 • Μέτρηση πάχους φλοιού
 • Μέτρηση χρωματικών ριγών σε RGB
 • Μέτρηση σχημάτων (Οριζόντια / κάθετη)
 • Ειδικότερα για τα υποκείμενα καρπουζιού και πεπονιού ταυτόχρονα με τις προηγούμενες μετρήσεις γίνονται και τα εξής:
 • Μέτρηση έντασης προσβολής στους νηματώδεις Meloidogyne (κατά Bridge & Page – 1980)
 • Μέτρηση της έντασης της προσβολής του ωιδίου erysiphe cichoracearum κατά EPPO
 • Μέτρηση συμβατότητας (% φυτών με απόρριψη υποκειμένου)

Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν αξιόλογες παρατηρήσεις. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε πως η συμπεριφορά κάθε Reference ποικιλίας, ανάλογα με το υποκείμενο εμβολιασμού της, διαφοροποιείται τόσο έντονα ώστε δεν θυμίζουν σε τίποτα τα γνωστά της χαρακτηριστικά.

Την έρευνα αυτή, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το τμήμα RnD της εταιρείας, έχουν αναλάβει 3 Γεωπόνοι (Κατσιμιτσίρης – Γεωργόπουλος – Αρβανίτης) ενώ η στατιστική επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί κατά Analysis of Variance (Anova) …

Αξίζει να σημειωθεί πως το τμήμα RnD της Georion τα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτό που επέλεξε πολύ γνωστά υποκείμενα και ποικιλίες όπως:

 • Το γνωστό υποκείμενο "TZ"
 • Το υποκείμενο "Dream"
 • Το υποκείμενο "Thanos"
 • Το υποκείμενο - Lagenaria "Dias"
 • Το Καρπούζι "Obla"
 • Το Καρπούζι "Varda"
 • Το πεπόνι "Velos" (GEO)
 • Τα πεπόνια "Fanis-3" και "Fanis-9"
 • Το γνωστό μπρόκολο "Parthenon"